Moonen HRM Consulting

Moonen HRM Consulting is een adviesbureau dat een brede expertise biedt op het gebied van Human Resource Management.

Wij richten ons op:

 • Advies
 • Training
 • Interim opdrachten

op HRM-gebied.

Elke organisatie heeft een eigen opgave en ambitie. Het zijn de mensen in een organisatie die deze ambitie realiseren, die het dóen. Onze bijdrage richt zich op het laten groeien van het menselijk kapitaal in een organisatie. Mensenwerk is onze passie! Veel gehoorde klachten zijn dat HRM te instrumenteel is en dat de toegevoegde waarde van HRM onvoldoende duidelijk is. Onze meerwaarde ligt in een oplossingsgerichte en effectieve aanpak die beklijft. Onze HRM-expertise vormt de basis van ons advies, training en interim-werk. We zijn actief op het gebied van:

 • Strategisch HRM
  Bijvoorbeeld: visievorming, arbeidsmarktstrategie en strategische personeelsplanning.
 • Effectieve HRM tools en -processen
  Ontwerp & implementatie van HRM-instrumenten bijvoorbeeld t.a.v. werving & selectie, (talent)ontwikkeling, loopbanen en mobiliteit, competentiemanagement, levensfasebewust personeelsbeleid en ken- & stuurgetallen HRM.
 • Gedrag en verandermanagement
  Bijvoorbeeld: psychologisch contract, dialoog, motivatie, cultuur- & gedragsverandering.

Concrete voorbeelden van ons werk vindt u in ons portfolio.